ვულკანიზაცია

დაზიანებული საბურავის შეკეთება ან შეცვლა.