ძრავის შეკეთება

ჩვენი სპეციალისტები მანქანის შესაკეთებლად ატარებენ კომპიუტერულ დიაგნოსტიკას.